• Удобство и уют
Надолу
Удобство и уют

Удобство и уют

По протежението на бъдещата югоизточна улица в партерното ниво на прилежащите сгради е обособена зона за обществено обслужване, съдържаща няколко магазина, бистро, аптека, супермаркет, детска градина, фризьорски салон и др. Дворната площ е разработена като съвременен и модерно решен парк, предоставящ на живущите отлични възможности за отдих в зелена и красиво оформена среда. Обособени са различни кътове, детски площадки, спортни съоръжения. Пространствената композиция е подчинена на застрояването и денивелацията на терена и дава възможност за функционално обвързване на всички сгради и обекти в комплекса. За запазване на големи площи с едроразмерна растителност подземният паркинг е разгърнат предимно в зоните под сградите. Така се дава възможност за разполагане на дървесна растителност, както по периферията на комплекса - за отделяне на сградите от уличния шум, така и във вътрешността на имота - за осигуряване на комфорт и уют в дворното пространство.