• Изгодно финансиране от АлианцБанк
Надолу
Изгодно финансиране от АлианцБанк
28.01.2016

Изгодно финансиране от АлианцБанк

 

 

 

 

 

Алианц Банк България е част от световната финансова група Allianz и предлага комплексни финансови решения, чиято цел е удовлетворяване потребностите на клиентите.

Кредитният рейтинг на Алианц Банк България, определен от международната рейтингова агенция Fitch на 22.06.2015 г. е „BBB+“, стабилна перспектива. Рейтингът е най-високия възможен за банка в България и е с две стъпки над рейтинга на държавата от „ВВВ -”.

Банката е новатор в предлагането на банково-застрахователни продукти, които осигуряват на клиентите защита от неблагоприятни събития, а в същото време имат спестовен и инвестиционен характер.

 

За повече подробности по условията на Алианц Банк България може да се свържете с г-н Слав Радев на адрес:

София 1000, бул. Цар Освободител N8, тел. 02/9215693 ; 0884 684411 или slav.radev@bank.allianz.bg